نمایندگی های فروش

شهر/شهرستان نام نمایندگی آدرس تلفن
مسجد سليمان كيومرث سلطاني مطلق خيابان 17 شهريور روبروي دبيرستان دكتر كرم زاده 4441115 - 0681
مسجد سليمان نبي الله شهبازي سه راه مخابرات روبروي مصلي 2223405 - 0681
ملكان شركت تعاوني باتريسازان ملكان وحومه خيابان امام بلوارشمالي تعاوني باتري 3743
ممسني علي داد رضائي - نورآباد ممسني شهرستان نورآ باد ممسني بلوار هجرت جنب كارخانه نخ سازي 7224224381
ممسني فريبرز عباسي نورآباد ممسني كدپستي - 2370 - 2139
ممسني شركت تهيه توزيع باتري نيروي ممسني نورآبادممسني دوراهي پمپ بنزين مغازه شيرازي كدپستي - 2139 - 0722422
مهاباد اردستان ناصر عباس زاده 20كيلومتري اردستان جنب پمپ بنزين كدپستي - -
مهران شركت تهيه و توزيع فجرقلاويزان بلواركربلاي يك جنب ميدان معلم مغازه خدايي كدپستي - 2390
مهريز شركت تهيه و توزيع باتري زرين مهريز جاده يزد كرمان بعدازخيابان انقلاب 2973
مهريز علي اكبر دهقان منگابادي سه راه كرمان خيابان انقلاب 3590
مياندوآب قدرت صمدي بلوارنماز خيابان وليعصرباتريسازي صمدي 2333468و09141811430
مياندوآب علي رضامند طالقاني 36 متري فرهنگيان روبروي استخر 21187 - 0481
مياندوآب جهانگير خامي خيابان شهدا خ - شهدا تلفن 5350 - 3215 3215 - 5350
مياندوآب نصرت الله بشيري خيابان وليعصرپاساژبشيري 3410 - 3490
مياندوآب شركت تهيه و توزيع گوهرباتري بلوارش-زنده دل روبروي دخانبات 22457
ميانه تعاوني باتريسازان ميانه دانشگاه آزاد پارك موتوري شهرداري باتريسازي سيد سجادمرتضوي 29823 - 042321
ميانه فردين فرمند - ميانه خيابان امام خميني روبروي سپاه پاسداران 9112212300
ميانه اسدالله يگاني جاده ترانزيت بالاترازايران ناسيونال سابق 99986-7196

صفحه‌ها