رحیم شهباززاده

رحیم شهباززاده
استان: 
تهران
آدرس: 
شهر ری - خیابان فداییان اسلام روی پل سیمان - دنیای باتری
تلفن: 
02133770171