همایش نظام نوآوری کیفیت و توسعه سبد محصولات با رویکرد اقتصاد مقاومتی

همایش "نظام نوآوری کیفیت و توسعه سبد محصولات با رویکرد اقتصاد مقاومتی " چهارشنبه مورخه 94/9/25 در مجموعه تالارهای نجم خاورمیانه برگزار گردید .

همایش پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید با سخنرانی مدیر عامل محترم شرکت تعاونی باتریسازان مشهد آغاز گردید .

اهم مباحث مطروحه ایشان در خصوص پدیده قاچاق و ارائه راهکارهای اجرایی مقابله با این معضل بوده ضمنا ایشان به ایجاد تسهیلات و توجهات بیشتر جهت تقویت شبکه های توزیع سراسری کشور از طریق تعاونی نیز اشاره نمودند .

در ادامه عضو محترم هیئت مدیره شرکت تعاونی باتریسازان تهران نیز با ابراز تشکر و قدردانی از مدیر عامل معاونین و دست اندر کاران اجرایی فروش شرکت سخنان خود را آغاز و در ادامه به مشکلات حوزه توزیع باتری نظیر مالیات و همچنین قاچاق اشاره نمودند و از تغییرات ایجاد شده در خصوص رفع مشکلات کیفی محصولات و ارتقائ کیفیت باتریهای سیلد واریان و البرز نیز اظهار رضایت نمودند .

سپس گروه تواشیح به اجرای برنامه پرداخته و پس از آن پنل تخصصی با حضور ریاست محترم هیات مدیره و مدیر عامل شرکت ، جانشین محترم مدیر عامل به صورت پرسش و پاسخ و تخصصی تشکیل گردید .

اهم موارد مطروحه پنل تخصصی نیز به شرح ذیل ارائه گردید .

* مهمترین مشکل مطرح شده از سوی اکثر قریب به اتفاق نمایندگان توزیع مربوط به مشکلات مالیاتی و واردات بی رویه قاچاق می باشد .

* در صورت رفع مشکل مالیاتی امکان توزیع حداقل 2 برابری کالای ایرانی هست .

در ادامه ارائه راهکارهای مناسب برای جلوگیری از پدیده غیر اخلاقی زیر فروشی و توزیع محصولات صبا باتری با قیمت پایین تر از کارخانه و برخورد با این دسته از نمایندگان طرح گردید .

در خاتمه همایش با سخنان مدیر عامل محترم شرکت پایان یافت .

* رئوس مفاهیم اقتصاد مقاومتی

* تبیین اقدامات فنی و کیفی محصولات صبا ، صورت گرفته در سالجاری

* تبیین برنامه ها و سیاستهای آتی شرکت

 

دیدگاه جدیدی بگذارید