فراخوان طراحی لوگوی باتری لیتیوم

در نظر است جهت باتری های لیتیومی تولیدی شرکت توسعه منابع انرژی توان ، لوگویی با مشخصات ذیل طراحی گردد.

متقاضیان طرح های پیشنهادی به همراه مشخصات و شماره تماس خود را به آدرس ایمیل شرکت InfoatESDO.ir حداکثر تا تاریخ 93/5/31 ارسال نمایند.

1- نوآوری و خلاقیت در استفاده از طرح های مرتبط با انرژی و الکتریسیته.

2- بکارگیری طرح های مرتبط با باتری و ذخیره سازهای انرژی.

3- رعایت اصل سادگی در طرح.

4- تناسب با فرهنگ ایرانی و اسلامی.

5- توجه به انرژی های پاک و محیط زیست در طرح.

6- ترجیحا استفاده ار آرم شرکت.

لازم به ذکر است به برترین طرح پیشنهادی انتخابی ، جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.

دیدگاه جدیدی بگذارید