شرکت در نمایشگاه دوچرخه و موتور سیکلتهای برقی

اولین نمایشگاه دوچرخه و موتور سیکلت در بوستان گفتگو محل دائمی نمایشگاه های شهرداری تهران و با مسئولیت مدیریت کنترل هوای شهر تهران وابسته به شهرداری از 13 تا 19 آذر ماه برگزار گردید .

دیدگاه جدیدی بگذارید