برگزاری همایش هم اندیشی خانواده بزرگ صباباتری و رونمایی از باتری واریان سیلد ویژه خودروهای سنگین با حضور رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق آقای مهند س آل اسحاق.

همایش هم اندیشی خانواده بزرگ صبا باتری در مورخه 20/6/96 در محل سالن همایش هنل بزرگ المپیک تهران با حضور کلیه نمایندگان فروش و خدمات پس از فروش شرکت توسعه منابع انرژی (صبا باتری ) برگزار گردید.

در این مراسم از باتری جدید واریان سیلد ویژه خودروهای سنگین با حضور رییس محترم اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق آقای مهندس آل اسحاق رونمایی گردید.

همچنین در حاشیه این همایش از نمایندگان برتر تقدیر به عمل آمد.

دیدگاه جدیدی بگذارید