برگزاري دوره آموزشي

به آگاهي مي رساند اين شركت آمادگي برگزاري دوره آشنايي با عملكرد انواع باتري هاي خودرويي و نحوه استفاده و نگهداري از آن را دارد.

دیدگاه جدیدی بگذارید