بازدید نمایندگان فروش باتری از خطوط تولید گروه صنعتی شهید درخشان

اولین دوره بازدید نمایندگان فروش جهت ارتقاء سطح اطلاعات و بهره وری عاملین فروش با حضور40 نفر از اعضای شرکت تعاونی باتریسازان قم در مورخه 26/03/1393 از خط تولید گروه صنعتی شهید درخشان برگزار شد .

دیدگاه جدیدی بگذارید