اطلاعیه دعوت به همکاری شرکت توسعه منابع انرژی

شرکت توسعه منابع انرژی از کلیه پژوهشگران ، صنعتگران و نخبگان کشور که  درزمینه باتری های لیتیوم در حوزه دانشی ، تولید ، نصب و نگهداری فعالیت نموده اند جهت همکاری دعوت می نماید.