نصب نخستین پنل خورشیدی در وزارت نفت

نخستین پنل خورشیدی با ظرفیت 20 کیلووات به زودی در اداره کل سیاستگذاری مهندسی و استانداردهای وزارت نفت نصب می شود. این پنل خورشیدی یکشنبه هفته جاری با حضور مدیران توانیر در اداره سیاستگذاری مهندسی و استانداردهای وزارت نفت نصب می شود. در نظر است که نصب این نوع پنل خورشیدی در کل مجموعه صنعت نفت توسعه یابد. بر اساس مطالعات انجام شده توسط DLR آلمان، در مساحتی بیش از 2 هزار کیلومتر مربع، امکان نصب بیش از 60 هزارمگاوات ساعت نیروگاه حرارتی خورشیدی وجود دارد. اگر مساحتی معادل 100×100 کیلومترمربع به ساخت نیروگاه خورشیدی فتوولتائیک اختصاص داده شود، برق تولیدی آن معادل کل تولید برق کشور در سال 1389 خواهد بود. با این وجود سهم انرژی خورشید در سبد انرژی کشور تقریباً صفر است، این در حالی است که در حال حاضر سهم این انرژی در جهان بیش از ٣٠ درصد است.