ساخت 920 مگاوات نیروگاه تجدید پذیر توسط بخش خصوصی

سال گذشته برای تولید 920 مگاوات برق، با بخش خصوصی قرارداد منعقد شده است. حمید چیت چیان" در مراسم آغاز بهره برداری از سه پروژه بزرگ صنعت برق خراسان شامل پروژه های دیسپاچینگ منطقه شمال شرق کشور، فوق توزیع مشهد، فاز سوم نیروگاه 110 کیلوواتی خورشیدی الهیه و تکمیل طرح اتوماسیون پست های فوق توزیع این منظقه که در محل شرکت برق منطقه ای خراسان برگزار شد، اظهار داشت: تلاش شرکت برق منطقه ای خراسان در مسیر توسعه فرهنگ استفاده از منابع پاک انرژی، الگوی سایر شرکت های تابعه وزارت نیرو است

وزیر نیرو در مورد نیروگاه خورشیدی الهیه در مشهد، اظهار داشت: با تولید یک کیلووات برق خورشیدی، حدود یک چهارم لیتر گازوییل معادل 20 سنت در نیروگاه ها کمتر مصرف می شود.

وی همچنین افزود که با ایجاد نیروگاه های پراکنده خورشیدی علاوه بر کاهش آلودگی محیط زیست، تلفات انرژی نیز به میزان 25 درصد کاهش خواهد یافت.            www.suna.org.ir   22 فروردین ماه سال 1393