ساخت باتری های جدید با هزینه کم در دانشگاه هاروارد

یک تیم تحقیقاتی از دانشگاه هاروارد یک نوع فلو باتری ساخته است که از کینون (quinones) بعنوان الکترولیت استفاده می نماید. این فلو باتری به جای فلز از ترکیبات کربنی که به طور طبیعی به وفور یافت شده و و ارزان قیمت هستند، استفاده می کند. لازم به ذکر است که در این تحقیق بیش از 10000 مولکول کینون مورد بررسی قرار گرفت تا نمونه ایده آلی برای باتری یافت شود. این تیم تحقیقاتی ادعا می کند که این باتری مانند دیگر فلو باتری های وانادیمی عمل می کند؛ اما با مواد شیمیایی کم هزینه تر. کینون به وفور در نفت خام و نباتات یافت می شود.

Best magazine//winter 2014