خبر نامه آینده پژوهی 61 - 64

خبر نامه آینده پژوهی 61 - 64

فایل های ضمیمه: 
پیوستاندازه
فایل خبر نامه 61.docx503.79 کیلوبایت
فایل خبر نامه 62.docx609.29 کیلوبایت
فایل خبر نامه 63.docx490.89 کیلوبایت
فایل خبرنامه 64.docx800.72 کیلوبایت