برنامه توسعه اتوبوس‌های پیل‌سوختی در اروپا

نهادهای اروپایی گام‌های جدی خود را برای توسعه شبکه اتوبوس‌ های هیدروژنی در اروپا برداشته‌اند.

شورای شهر آبردین اسکاتلند، آژانس حمل و نقل ریویرا ایتالیا و یک شرکت حمل و نقل بلژیکی هم‌ اکنون در حال کار بر روی توسعه اتوبوس‌های پیل‌سوختی در قالب پروژه High V.LO-City می‌باشند.

تأمین مالی این پروژه بر عهده شوراهای شهرهای فلاندرز بلژیک، لیگوریای ایتالیا و آبردین اسکاتلند و همچنین اتحادیه اروپا و مدیریت آن بر عهده شرکت اتوبوس‌سازی بلژیکی ون‌هول می باشد. در این پروژه اتوبوس‌های

مجهز به پیل‌سوختی با بازده بسیار بالا تولید و در سرتاسر اروپا به بهره‌برداری خواهد رسید. این پروژه بر پایه تعهد اپراتورهای حمل و نقل عمومی در خصوص استفاده از اتوبوس‌های پیل‌سوختی، تعریف شده و قابلیت‌های فنی و اقتصادی این نوع اتوبوس‌ها و دیگر راهکارهای مناسب برای توسعه زیرساخت ها را به اثبات می رساند. به نظر می رسد با این پروژه سرعت توسعه بازار این تکنولوژی در پنج‌سال آینده افزایش یابد.

http://www.fcc.gov.ir1393.1.12