استفاده از الکترولایزر یک مگاواتی هیدروژنیکس در دانمارک

شرکت کانادایی هیدروژنیکس در پروژه تبدیل انرژی به گاز موسوم به BioCat که در دانمارک اجرا می‌شود، شرکت خواهد کرد. هدف از اجرای این پروژه نمایش قابلیت یکپارچه‌سازی سامانه‌های انرژی اعلام شده است.

لازم به ذکر است که پروژه BioCat تاکنون بیش از 7/3 میلیون دلار حمایت مالی از محل بودجه تحقیقات دانمارک جذب نموده است

.شرکت هیدروژنیکس یک واحد الکترولیز با ظرفیت یک مگاوات را در یکی از بزرگ‌ترین تصفیه‌خانه‌های پساب دانمارک احداث خواهد کرد. در این تصفیه‌خانه با استفاده از برق مازاد توربین‌های بادی در الکترولایزر، هیدروژن تولید خواهد شد. هیدروژن تولید شده پس از اختلاط با دی‌اکسیدکربن حاصل از گازهای زیستی به یک راکتور زیستی منتقل شده و میکرو ارگانیسم‌ها یک واکنش کاتالیستی را برای تولید متان با مشخصات مناسب انجام می‌دهند. گاز متان تولید شده به شبکه گاز محلی تزریق و اکسیژن و حرارت اضافی بازیافت

می‌شوند. گفتنی است که فناوری تولید متان به این روش توسط شرکت الکتروکایا توسعه داده شده است

htt://www.fcc.gov.ir1393.1.12