ارتباط با ما

نظر به اينكه ، ایجاد بستر مناسب برای بروز و ظهور خلاقیت ها و ارتقاء سطح کیفی و کمی فعالیت های پژوهشی رسالت اصلی این شركت می باشد ، بدينوسيله از كليه انديشمندان دعوت مي گرددتا پيشنهادات خلاقانه و نوآورانه خود را در خصوص انرژي هاي نو و تجديد پذيراعلام نموده تا در صورت احراز شرايط لازمه ، مورد حمايت مالي و معنوي قرار گيرند .

تکمیل فرم‌های ستاره دار اجباری است.

لطفاً نام کامل خود را درج نمائید.
اگر از جانب شرکت، سازمان و یا ارگان خاصی ارتباط برقرار میکنید.
لطفاْ یک آدرس پست الکترونیک معتبر وارد نمادید.
لطفاً جهت سهولت پاسخ‌دهی به شما یک شماره تماس وارد کنید.
لطفاً موضوع پیام خود را اعم از مشخص نمودن فرد و یا بخش گیرنده را ذکر نمائید.
لطفاً شرح کامل از دلیل ارتباط خود را بفرمائید.