احداث پنج جایگاه سوخت‌گیری هیدروژن در جزیره وایت

شرکت انگلیسی آی‌تی‌ام‌پاور موافقت مقامات مسئول را برای احداث پنج

جایگاه سوخت‌گیری هیدروژن در جزیره وایت دریافت نمود.

بر اساس این موافقت‌نامه شرکت آی‌تی‌ام پاور باید برای ساخت چهار جایگاه با ظرفیت 80 کیلوگرم در ساعت و یک جایگاه با ظرفیت 15 کیلوگرم در ساعت برنامه‌ریزی نماید.

گفتنی است که شورای جزیره وایت و سازمان محیط زیست این جزیره از سهامداران این پروژه خواهند بود.

تاکنون پنج سایت برای ساخت جایگاه ‌های سوخت ‌گیری شناسایی شده‌اند که از این تعداد دو سایت در مالکیت شرکت وستاس، یک سایت در اختیار شرکت گاز اسکاتیا و یک سایت در پارک تجاری سنت‌کراس می‌باشد. سایت پنجم نیز بر روی یک اسکله در منطقه ونتنور انتخاب شده است تا بتوان از آن در کاربردهای دریایی استفاده نمود.

http://www.fcc.gov.ir 1393.1.12