نمایندگی های خدمات پس از فروش

شهر/شهرستان نام نمایندگی آدرس تلفن
اردبيل شرکت توزیع حامد باتری دروازه مشکین - جنب پمپ بنزین - باتری محمودی 045 -33337702
اردبيل آقاي عباسعلي عبداللهي اردبيل - خ شهيد رجايي - ابتداي خ آيت ا... سعيدي 045 - 24228219
اردبيل مهدی اشجع* دروازه آستارا - میدان آزادگان نمایندگی صبا باتری 33822287-045
ايلام علي ابراهيم زاده ايلام - بلوار شهيد بهشتي 33230399- 084

صفحه‌ها