گروه صنعتي شهید گوهری - باتری صدر

بايد اذعان داشت كه در عصر حاضر باتري يكي از مهمترين ساخته هاي بشري محسوب مي شود بطوريكه بسياري از صنايع مهم دنيا كه محصولات مورد نياز بشر را توليد مي كنند براي استمرار صنعت خود به اين پديده صنعتي وابسته مي باشند.

گسترش توليد انواع باتريها در حال حاضر به حدي رسيده است كه از تحرك ساده ترين وسيله نظيرساعت تا عظيم ترين ماهواره هاي فضايي و تحقيقاتي مديون وجود باتري مي باشد.

صنعت باتريسازي در ايران با سابقه 45 ساله يكي از فعالترين كارخانجات كشور را در اختيار دارد و طي اين مدت با تلاش بي شائبه دست اندركاران اين صنعت علاوه بر ايجاد تنوع در توليدات خود سطح كيفي محصولات را نيز در حد مطلوبي قرار داده است .

گروه صنايع باتري صدر يكي از كارخانجات تابعه شركت سهامي باتري سازي نيرو مي باشد و توليد محصولاتي نظير : باتريهاي سیلد ساکن (VRLA) باتریهای تر ساکن (اسید شناور) ،باتریهای صنعتي و ... را بر عهده دارد .
كاتالوگي را كه در پيش روي داريد به معرفي محصولات اين گروه پرداخته است .

محصولات گروه صنعتی شهید گوهری

درادامه می توانید محصولات این گروه را مشاهده فرمایید.